Velkommen på M-studie-nævnets hjemmeside.
M-studienævnet er det styrende organ for
Industri- og eksportsektoren og de
ingeniøruddanelser,som hører herunder.
Bevæg musen over knapperne her til højre og 'klik' hvis du er interesseret...

Om
Studienævnet for Industri og Eksport (M-sn) hører under Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet.
M-sn har ansvaret for at:
studieordninger udarbejdes på grundlag af den lovbestemte bekendtgørelse for uddannelsen (studieordninger godkendes endeligt af fakultetet),
-godkende studievejledninger for hvert semester. En studievejledning er en detaljeret beskrivelse af studiets indhold, mål og kurser,
-rekvirere undervisning ved institutterne,
-fordele ressourcer,
-følge op på semesterevalueringer,
-behandle forespørgsler og dispensationsansøgninger fra studerende
.
Uddannelser
Vejledning
Organistion